Radiolinia FTR-3

Radiolinia FTR-3

Radiolinia FTR-3 jest dedykowana do zapewnienia stałej łączności i transmisji danych pomiędzy BSP a operatorem na ziemi na dystansie do 50 km.

Radiolinia FTR-3

Radiolinia FTR-3 służy zapewnieniu stałej łączności i transmisji danych pomiędzy BSP a operatorem na ziemi na dystansie do 50 km, z możliwością zwiększenia zasięgu do 180 km. Radiolinia oparta jest o technologię SDR pozwalającą na maksymalną elastyczność w dostosowaniu do wymagań klienta.
Radiolinia FTR-3

Radiolinia FTR-3 zapewnia stałą łączność i transmisje danych pomiędzy bezzałogową platformą latającą a stanowiskiem operatorskim na ziemi.

Pozycjonowanie anten następuje automatycznie po odebraniu danych telemetrycznych z bezzałogowej platformy latającej. W przypadku zerwania łączności system przechodzi w tryb automatycznego poszukiwania samolotu.

Konstrukcja radiolinii umożliwia integrację z systemem wzmacniacza mocy. Pozwala to na zwiększenie zasięgu nawet do 180km.

Technologia SDR umożliwia integrację mechanizmu „frequency hopping”. Bezpieczeństwo przesyłanych danych jest gwarantowane przez wbudowany moduł szyfrujący. Radiolinia pracuje w paśmie C zgodnym ze standardami NATO.

Terminale naziemne potrafią pracować w 2 trybach pracy:

Tryb aktywny – Terminal komunikuje się z platformą latającą. Transmisja jest dwu kierunkowa.
Tryb pasywny -Terminal odbiera dane z platformy latającej. Transmisja jest jedno kierunkowa. Umożliwia to odbiór danych z platformy w innym punkcie niż stacja bazowa.
Zaimplementowane funkcji systemu umożliwiają przejęcie kontroli nad platformą w ze stacji „wysuniętej” po przełączeniu stacji bazowej w tryb pasywny.

 • Zasięg operacyjny do 50 km możliwość rozszerzenia zasięgu do 180 km.
 • Zdublowany tor nadawczo-odbiorczy.
 • Wysoka elastyczność zastosowań.
 • Wykorzystanie technologii MIMO.
 • Zwiększona czułość odbiornika poprzez sumowanie sygnałów antenowych.
 • Wykorzystanie wspólnego kanału do transmisji danych sensorów oraz sterowania.
 • Technologia SDR – radio definiowane programowo.
 • Automatyczne poszukiwanie i odzyskiwanie łączności.
 • Transmisja o wysokiej przepływności dla sensorów video HD, SAR.
 • Wykorzystanie wspólnego kanału do transmisji danych sensorów oraz sterowania.
 • Możliwość integracji technologii „frequency hopping”.
 • Wbudowany moduł szyfrujący.
 • Możliwa praca w trybie pasywnym.