System obserwacyjny

System obserwacyjny

System obserwacyjny jest kompleksowym rozwiązaniem zaawansowanego toru wizyjnego przeznaczonego w szczególności do integracji z platformami BSP.

System obserwacyjny

System obserwacyjny jest kompleksowym rozwiązaniem zaawansowanego toru wizyjnego przeznaczonego w szczególności do integracji z platformami bezzałogowymi. System oparty jest o wysokiej klasy głowice obserwacyjne, wyposażone w kamerę światła dziennego HD i termowizyjną.
System obserwacyjny

Na system obserwacyjny składają się: w pełni cyfrowy tor wizyjny; stabilizowana głowica obserwacyjna; cyfrowa, szyfrowana radiolinia o przepustowości zapewniającej transmisję obrazu o wysokiej rozdzielczości. Transmisja odbywa się dwukierunkowo. Możliwe jest zwielokrotnienie pasywnych odbiorczych urządzeń naziemnych. W skład toru transmisyjnego wchodzą autonomiczne anteny kierunkowe zwiększające zasięg transmisji.

Końcowym elementem jest zaawansowane oprogramowanie do sterowania oraz prezentacji obrazu z głowicy zainstalowane na ergonomicznych panelach operatorskich.

 

  • Możliwość prowadzenia obserwacji z dużych odległości.
  • Integracja ze sprzętem użytkownika.
  • Możliwość integracji z platformami załogowymi.
  • Możliwość doboru głowicy obserwacyjnej i radiolinii zgodnie z przeznaczeniem.
  • Wysoka stabilizacja i jakość obrazu.
  • Dostępność obrazu w czasie rzeczywistym.
  • Bezpieczny przesył danych przez połączenia szyfrowane.
  • Zapewnienie łączności awaryjnej.
  • Ograniczona możliwość wykrycia i zakłócenia transmisji przez zewnętrzne czynniki i nieuprawnione osoby.

Radiolinie z rodziny FTR zapewniają stałą łączność i transmisje danych pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym (UAV) a operatorem. Modułowość tego rozwiązania pozwala na integrację z bezzałogowymi platformami lądowymi, morskimi lub powietrznymi.

System antenowy dostępny jest w trzech wariantach. Do transmisji danych wykorzystują wspólny kanał. Tryb pracy terminala naziemnego umożliwia komunikację aktywną- dwukierunkową z platformą latającą  oraz komunikację pasywną- tylko odbiór danych z platformy latającej.

Radiolinie spełniają wysokie standardy NATO w paśmie C. Architektura radiolinii posiada podwyższony poziom bezpieczeństwa, a parametry szyfrowania ustalane są przez operatora. Radiolinia może mieć zasięg 30-180 km.