AMSTA - System ochrony perymetrycznej

AMSTA - System ochrony perymetrycznej

System ochrony perymetrycznej AMSTA został zaprojektowany do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz granic państwowych.

System AMSTA

System ochrony perymetrycznej AMSTA jest nowoczesnym systemem, który dzięki sieci sensorów zapewnia bezpieczeństwo m.in. elektrowni, portów, rafinerii, magazynów, gazociągów, wałów przeciwpowodziowych oraz granic państwowych przed nieuprawnionym wtargnięciem osób postronnych i pojazdów.
System AMSTA

Za pomocą skonfigurowanych w sieć inteligentnych sensorów użytkownik systemu zyskuje zdolności do monitorowania rozległych obszarów lub obiektów o charakterze także liniowym i wykrywania prób wtargnięcia osób lub pojazdów w strefę objętą ochroną. Sensory informują użytkownika nie tylko o wtargnięciu w chroniony obszar ale dokonują klasyfikacji i umożliwiają natychmiastową weryfikację wykrytego intruza.
W skład systemy wchodzą następujące sensory:

 • kamery wideo działające w paśmie światła widzialnego i w podczerwieni, opcjonalnie – termowizja i analityka obrazu.
 • bariery mikrofalowe (opcjonalnie podczerwieni) pozwalające użytkownikowi na zbudowanie z wiązek mikrofalowych niewidzialnego „płotu”, który przy próbie jego przekroczenia sygnalizuje alarm automatycznie przesyłając informację o miejscu naruszeniu strefy do centrum dowodzenia.
 • czujniki sejsmiczne z samouczącymi się algorytmami zdolnymi do wykrycia i klasyfikacji pojazdu z odległości 250 m oraz osób z odległości 75 m w obszarze kąta 360 stopni ze wskazaniem sektora, w którym wykryto intruza.
 • lekkie drony obserwacyjne z kamerami duo – dziennymi i termowizyjnymi, dzięki którym system, na polecenie operatora, może dokonać natychmiastowej weryfikacji (z możliwą identyfikacją) wykrytego intruza w dowolnym miejscu naruszenia strefy chronionej

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, transmisja sygnałów alarmowych, danych i sygnałów sterujących oraz obrazu z kamer odbywa się bezprzewodowo – drogą radiową (opcja – zastosowanie łączności przewodowej).

Bezpieczeństwo radiowej transmisji wysyłanych i odbieranych sygnałów sterujących  i danych , zapewnione jest poprzez autorskie algorytmy szyfrowania. Zapewnia to nie tylko ochronę przed przejęciem danych przez osoby nieuprawnione ale również utrudnia  ich zakłócanie.

Działanie wszystkich sensorów systemu ochrony perymetrycznej może być nadzorowane zarówno ze   Stacjonarnej Stacji Kontroli (SSK) , jak i przenośnych urządzeń sterowania: Przenośnego Odbiornika Sygnałów Alarmowych (POSA) oraz Przenośnego Odbiornika Sygnałów Wideo (POSW).

Elementy systemu AMSTA zainstalowane w terenie (czujniki sejsmiczne, kamery, bariery mikrofalowe,  drony obserwacyjne, retransmiter sygnałów wideo (RSW), transmiter sygnałów (TS)) posiadają funkcjonalność antysabotażową, tzn. identyfikują próby nieuprawnionego demontażu, co skutkuje wyzwoleniem alarmu na konsoli operatora, Przenośnym Odbiorniku Alarmowym i Przenośnym Odbiorniku Sygnałów Wideo.

Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane są w systemie centralnym (na serwerze) pozwalającym nie tylko na archiwowanie zdarzeń systemowych ale również na ich kontrolowane udostępnianie autoryzowanym użytkownikom. Możliwe jest również zdalne zarządzanie systemem, w tym kontrola parametrów, zmiana i  edycja ustawień, przegląd ustawionych parametrów oraz odczyt stanu poszczególnych urządzeń w systemie  np. temperatura, wilgotność stan źródeł zasilania.

System ochrony perymetrycznej oferowany przez MindMade oparty jest na szerokim spektrum technologii i narzędzi. Zapewnia to elastyczne podejście projektowe do specyfiki każdego ochranianego obiektu poprzez zastosowanie optymalnej kombinacji urządzeń i oprogramowania w celu uzyskania pożądanych funkcjonalności.
Wysoce autonomiczne sensory są połączone siecią bezprzewodową, która umożliwia transfer danych i sygnałów sterowania pomiędzy komponentami systemu. Zaawansowane technologie, redundantnych sieci lokalnych połączone z zaawansowanymi technologiami usypiania zapewniają duże zasięgi łączności oraz długi czas pracy bez wymiany źródeł zasilania.
Dzięki temu użytkownik otrzymuje system którego funkcjonalność pozwala na monitorowanie i ochronę rozległych lub oddalonych obszarów oraz pozwalający rozpoznawać i zweryfikować, zależnie od zastosowanych sensorów, różne zjawiska zachodzące na monitorowanych obszarach.

Korzyści:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania firm/instytucji poprzez wczesną identyfikację zagrożeń
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń majątku i zmniejszenie kosztów budowy infrastruktury ziemnej i ogrodzeń
 • zmniejszenie strat spowodowanych następstwem wtargnięć, włamań itp.
 • zmniejszenie kosztów utrzymania zakładu poprzez scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem zakładowym
 • minimalizacji fałszywych bądź nierozpoznawanych alarmów wymagających interwencji osobowej służby ochrony
 • praca w trybie 24/7/365 w każdych warunkach pogodowych deszcz, mgły, duże opady śniegu (z pragmatyki działania ochrony najgroźniejsze/świadome naruszenia stref chronionych mają miejsce w złych warunkach pogodowych)
 • skalowalność systemu dzięki czemu jest możliwa jego stopniowa rozbudowa w zależności od potrzeb
 • bezpieczeństwo funkcjonowania systemu związane z produkcją na terenie Polski

Zobacz ulotkę

System AMSTA w wersji wojskowej oprócz funkcji perymetrycznej ochrony obiektów wojskowych takich jak bazy, lotniska, poligony czy miejsca czasowej dyslokacji komponentów ugrupowań wojsk, dzięki swej otwartej architekturze oprócz sterowania siecią sensorów obserwacyjno-rozpoznawczych umożliwia również dołączenie i sterowanie siecią efektorów w postaci inteligentnych środków rażenia przeciwnika takich jak miny przeciw piechocie zmotoryzowanej czy miny przeciwpancerne.
Tak funkcjonalnie rozbudowany system nosi nazwę Counter Intruder System – CIS.