GLADIUS w Toruniu

GLADIUS w Toruniu

Na poligonie w Toruniu wykonane zostały testy weryfikujące działanie Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych. To bezzałogowe efektory wchodzące w skład polskiego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego GLADIUS, który w grudniu bieżącego roku zostanie dostarczony do Wojsk Rakietowych i Artylerii.

GLADIUS to polski system rozpoznawczo-uderzeniowy wyposażony w zaawansowane sensory i efektory, krajowe rozwiązania komunikacji i łączności oraz system kierowania ogniem, a także złożone systemy analizy danych wspierane sztuczną inteligencją. Jest kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem wprowadzanym do Sił Zbrojnych RP, które znacznie rozszerzy Wojskom Rakietowym i Artylerii możliwości wykrywania celów i rażenia na dalekim dystansie.

Wojska Rakietowe i Artyleria są liderem w zakresie modernizacji, blisko współpracującym z wiodącymi krajowymi podmiotami działającymi w tej branży, jak GRUPA WB. Zamówiony system GLADIUS jest poddawany testom, które przed grudniową dostawą weryfikują działanie poszczególnych elementów systemu, jak też całości.

Elementem przedmiotowych testów jest sprawdzenie działania Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych (BSP-U). Zostały wykonane na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie BSP-U z głowicą bojową uderzył w wyznaczony cel i go zniszczył.

Jednocześnie, w ramach odprawy Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii, system GLADIUS został zaprezentowany przyszłemu użytkownikowi. Artylerzyści mieli okazję zapoznać się z elementami systemu zarówno podczas prezentacji statystycznej, jak też w działaniu z użyciem wozów dowodzenia i wyrzutni oraz rzeczywistym działaniem BSP-U z głowicą bojową.

Bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczony jest dla Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. Służy do rozpoznania powietrznego i misji uderzeniowych wykonywanych przez wyspecjalizowane bezzałogowe platformy powietrzne. GLADIUS może być wykorzystywany w ugrupowaniu bateryjnym, jak i w ramach autonomicznych plutonów lub sekcji wspierających inne jednostki Wojsk Lądowych.

GLADIUS jest opracowaniem całkowicie polskim. Wszystkie komponenty wchodzące w jego skład połączone są za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania polem walki TOPAZ. Rozwiązania dowodzenia i łączności (cyfrowa platforma komunikacji pojazdowej FONET, terminale komputerowe, elementy aktywne sieci LAN i WAN, radiostacje taktyczne), jak i integracja w jeden spójnie działający system realizowana jest przez GRUPĘ WB. Głównym wykonawcą jest WB Electronics S.A., podwykonawcami są spółki GRUPY WB – Flytronic S.A.ZAiUP AREX sp. z o.o. oraz Huta Stalowa Wola S.A.

W skład systemu GLADIUS wychodzą dwa podstawowe odmiany Bezzałogowych Statków Powietrznych. Pierwsze, rodziny BSP FT-5, są przeznaczone do misji rozpoznawczych i zostały wyposażone w różne sensory, umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów w paśmie widzialnym i w paśmie emisji radioelektronicznej.

Na poligonie w Toruniu wykonane zostały testy

Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe (BSP-U) służą do misji uderzeniowych, wykonywanych z użyciem różnych typów głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzących lub kumulacyjnych. Ich odmianą są Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe Treningowe (BSP-UT). To platformy wielokrotnego użytku, które wyposażone są w głowice treningowe. Wykonują identyczny zestaw misji, co BSP-U, ale bez możliwości niszczenia obiektów.

W skład systemu GLADIUS wchodzi również gama pojazdów. Należą do nich Wozy Dowodzenia szczebla baterii i plutonu, koordynujące i śledzące działania rozpoznawcze i uderzeniowe przy użyciu autorskich systemów łączności. Rozwiązania klasy C4I, w tym system TOPAZ do planowania i dowodzenia elementami bateryjnego modułu ogniowego, zostały zabudowane na podwoziach taktycznych pojazdów wielozadaniowych Waran 4×4 dostarczonych przez HSW S.A.

Elementami systemu są też Wozy Wyrzutnie zabudowane na podwoziach pojazdów 4×4, wyposażone w uniwersalną wyrzutnię dla wszystkich Bezzałogowych Statków Powietrznych systemu GLADIUS. To rozwiązanie pozwala na pełną zamienność w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyrzutni.

System wspierany jest także przez inne pojazdy, w tym logistyczne, jak Wozy Amunicyjne i Wozy Zabezpieczenia Technicznego. Pierwsze zabezpieczają transport BSP FT-5 i BSP-U do wozu wyrzutni, drugie umożliwiają diagnozę uszkodzeń i naprawy polowe sprzętu.

Zobacz również