GRUPA WB na III Targach Polsecure

GRUPA WB na III Targach Polsecure

GRUPA WB po raz trzeci zaprezentowała swoje rozwiązania dla bezpieczeństwa publicznego, łączności i bezpieczeństwa drogowego na Międzynarodowych Targach Polsecure. Impreza odbywała się od 23 do 25 kwietnia w Kielcach. GRUPA WB była Strategicznym Partnerem kieleckich targów.

Licznie odwiedzający pawilon GRUPY WB przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji mogli zapoznać się z rozwijanymi przez inżynierów z warszawskiej spółki MindMade: cyfrowym systemem ochrony perymetrycznej granic i obiektów infrastruktury krytycznej AMSTA, systemem łączności dyspozytorskiej i zarządzania kryzysowego PIK-MC oraz systemem monitoringu i zabezpieczania kanałów komunikacji teleinformatycznej WINES.

Na stoisku prezentowano bezzałogowy system powietrzny FLYEYE, używany zarówno przez Wojsko Polskie, jak i Straż Graniczną. Bezzałogowiec to sprawdzone rozwiązanie, którego doskonałe parametry i zdolność działania w najtrudniejszych warunkach potwierdził konflikt pełnoskalowy. System został zaprojektowany przez gliwickie przedsiębiorstwo Flytronic.

W pawilonie GRUPY WB prezentowano także radiotelefony i radiostacje, w tym używane przez licznych klientów mundurowych modele 35010COMP@N w odmianie doręcznejpojazdowej. Wchodząca w skład grupy spółka RADMOR jest wiodącym w Polsce ośrodkiem rozwijającym i produkującym najwyższej jakości sprzęt wojskowej radiokomunikacji.

Centrum kompetencyjnym GRUPY WB w zakresie systemów bezpieczeństwa drogowego jest spółka PolCam Systems. Przedsiębiorstwo dostarczające swoje produkty licznym klientom krajowym i zagranicznym pochwaliło się między innymi systemami nadzoru ruchu SmartEye ST-1 i MT-1 oraz wideorejestratorem SmartICV Lite. Urządzenia wchodzą w skład Zaawansowanego Systemu Nadzoru i Kontroli Ruchu Drogowego ATLES.

Ostatniego dnia GRUPA WB otrzymała nagrodę TOP DESIGN, za najlepszy targowy pawilon, wzbudzający największe zainteresowanie zwiedzających. Trofeum odebrała dyrektor marketingu Marta Łażewska.

Polsecure to wydarzenie skoncentrowane na służbach dbających o bezpieczeństwo publiczne. Tegoroczną, trzecią już edycję targów, odwiedziło blisko sześć tysięcy zwiedzających, w tym 31 delegacji zagranicznych z dwunastu państw. Targi okazały się doskonałą platformą wymiany doświadczeń między służbami działającymi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zobacz również