RADMOR z nowym zarządem

RADMOR z nowym zarządem

Na posiedzeniu rady nadzorczej spółki RADMOR podjęto uchwałę o zmianach w składzie zarządu. Na stanowisko prezesa mianowany został Bartłomiej Zając, a funkcję wiceprezesa objął Gracjan Jakubowski. Dotychczasowy prezes Andrzej Synowiecki wraz z zakończeniem kadencji przeszedł na emeryturę.

Bartłomiej Zając

Bartłomiej Zając z wykształcenia jest inżynierem. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademii Leona Koźmińskiego, a także uczestnikiem licznych kursów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, produkcją, finansami oraz handlem. Bartłomiej Zająć jest członkiem Rady Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, seminariach i uczelniach krajowych i zagranicznych.

Od 2007 do 2022 roku zawodowo związany był z Hutą Stalowa Wola. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konstruktor, kolejno wspinając się po jej szczeblach w pionie rozwoju spółki. Odpowiedzialny był m.in. za projekty, realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej haubicy KRAB.

Realizował także projekty rozwojowe: Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 mm (ZSSW-30), Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NPBWP) Borsuk, Pojazd Minowania Narzutowego (PMN) Baobab oraz wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta. Odpowiadał za zakończony sukcesem projekt pozyskania, integracji i polonizacji haubicy KRAB.

Pełnił funkcję dyrektora rozwoju, członka, a później prezesa zarządu spółki HSW. Sfinalizował pracę rozwojową i podpisał kontrakt na dostawy seryjne ZSSW-30 i wprowadził do badań kwalifikacyjnych NBPWP Borsuk. Doprowadził do podpisania pierwszego eksportowego kontraktu na dostawy haubic Krab. Był inicjatorem projektu wielozadaniowego pojazdu 4×4 Waran, będącego nośnikiem m.in. w projekcie Gladius.

Gracjan Jakubowski

Gracjan Jakubowski jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Ukończył post-MBA na Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Uniwersytecie Gdańskim i menadżerskie studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego i Gdańskiej Wyższej Szkole Bankowej oraz wiele kursów z zakresu organizacji i zarządzania m.in. zasobami ludzkim, projektami oraz finansami firmy.

Od 2001 roku zatrudniony w spółce RADMOR. Zaczynał jako programista, od razu dołączając do zespołu pracującego nad pierwszą polską doręczną radiostacją definiowaną programowo. Następnie został menadżerem technicznym odpowiedzialnym za proces negocjacji i realizacji kluczowego dla rozwoju radiokomunikacji militarnej projektu ESSOR. Na jego potrzeby opracowano narodowy szerokopasmowy demonstrator technologii SDR (Software Defined Radio).

Gracjan Jakubowski stał się dyrektorem rozwoju spółki i przyczynił się do komercjalizacji produktów z rodziny radiostacji Comp@n. Odpowiadał za realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym za opracowanie w ramach projektu Guarana, narodowego Mobilnego Systemu Taktycznej Łączności Bezprzewodowej.

Gracjan Jakubowski zasiada w radzie nadzorczej międzynarodowej spółki a4ESSOR SAS, realizującej kolejne projekty z rodziny ESSOR. Udziałowcami, oprócz spółki RADMOR, są czołowe firmy rynku radiokomunikacji militarnej w Europie.

Zobacz również