System Amunicji Krążącej WARMATE

System Amunicji Krążącej WARMATE

WARMATE jest system wielozadaniowym i w zależności od zastosowanej głowicy może wykonywać rożne rodzaje misji.

System Amunicji Krążącej WARMATE

Innowacyjny produkt w rodzinie systemów bezzałogowych GRUPY WB, charakteryzujący się lekką konstrukcją i możliwością realizacji różnego rodzaju misji. WARMATE wykorzystywany jest z powodzeniem przez polskie oraz zagraniczne siły zbrojne i może odgrywać kluczową rolę na przyszłym polu walki.
System Amunicji Krążącej WARMATE

WARMATE może być użytkowany jako samodzielny system, przenoszony bądź przewożony przez pododdział wojsk lądowych lub specjalnych. Konstrukcja systemu umożliwia jego instalację na pojeździe (samochód, transportery opancerzone) oraz integrację Stacji Kontroli i Kierowania i Naziemnego Terminala Danych z instalacjami pojazdowymi. WARMATE stanowi alternatywę dla przeciwpancernych pocisków kierowanych PPK posiadając zdolność do operowania w znacznie większym promieniu, pozwalając na wykrycie i obserwację potencjalnego celu w relatywnie dużym komforcie czasowym (czas lotu platformy powietrznej to 90 minut). Istnieje także możliwość dodatkowego wyposażenia systemu w głowicę naprowadzania na laserowo podświetlony cel (seeker). Platforma Powietrzna WARMATE używana w trybie bojowym jest przewidziana do jednorazowego użycia. W trybie obserwacyjnym może być wielokrotnie odzyskiwana. WARMATE jest w pełni autonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na operowanie latającym środkiem bojowym w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo. System wyposażony jest w moduły sterujące pozwalające na pełną automatyzację większości faz lotu oraz wspieranie operatora w fazie naprowadzania na cel. Operator ma pełną kontrolę i odpowiedzialność za przełączenie w tryb UZBROJONY umożliwiający wykonanie zadania ogniowego.

Dane techniczne System Amunicji Krążącej WARMATE

szerokość
1590 mm
długość
1170 mm
MTOW
5300 g
Waga głowicy
1400 g
czas lotu
90 min
zasięg lotu
15 km
prędkość operacyjna
75 km/h
pułap operacyjny
100-500 m
maksymalna prędkość w trybie ataku
150 km/h

Amunicja krążąca WARMATE jest system wielozadaniowym i w zależności od zastosowanej głowicy może wykonywać następujące rodzaje misji:

  • misje rozpoznawczo – obserwacyjne (głowica obserwacyjna GS-9)
  • misje rozpoznawczo – uderzeniowe przeciwko sile żywej przeciwnika (głowica obserwacyjna z ładunkiem odłamkowym GO-1)
  • misje rozpoznawczo – uderzeniowe przeciwko celom opancerzonym (głowica obserwacyjna z ładunkiem kumulacyjnym GK-1)
  • misje rozpoznawczo – uderzeniowe przeciwko umocnionym punktom oporu przeciwnika (głowica obserwacyjna z ładunkiem termobarycznym)