Łączność GRUPY WB w Malezji

Łączność GRUPY WB w Malezji

Łączność Grupy WB w Malezji: zakończyły się próby polskiej taktycznej łączności wojskowej GRUPY WB w Malezji. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków radiostacje COMP@N, PERAD i R35010 sprawiły się znakomicie. Osiągi polskich systemów znacznie przewyższyły rozwiązania oferowane przez inne podmioty. Pozytywne zakończenie prób spowodowało, że radiostacje z Polski zostały dopuszczone do użycia w malezyjskich siłach zbrojnych.

Malezja jest jednym z ważniejszych rynków, na których działa GRUPA WB. Silne polsko-malezyjskie więzi potwierdza obecność spółki WBE Technologies w tym państwie. Wpisuje się to w przyjęty model biznesowy i politykę rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych. Spółka z siedzibą w Kuala Lumpur odpowiada, za promocję, wsparcie i serwis programów GRUPY WB w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Łączność Grupy WB w Malezji

Siły zbrojne Malezji wykorzystują m.in. cyfrową platformę komunikacji pojazdowej FONET oraz radiostacje osobiste R35010. Wojsko jest zainteresowane innymi nowoczesnymi systemami oferowanymi przez GRUPĘ WB, jak Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ oraz nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Dlatego przeprowadzono zaawansowane próby polowe systemów łączności dla malezyjskich wojsk lądowych.

Cykl wymagających prób funkcjonalnych i zasięgowych sprzętu GRUPY WB odbywał się przy udziale żołnierzy i pojazdów bojowych jednej z malezyjskich brygad zmechanizowanych. Próby prowadzone były według różnych scenariuszy, zakładających operowanie w terenie zalesionym, wiejskim i otwartym. Wszystko odbywało się przy bardzo wysokiej temperaturze i  wilgotności powietrza przekraczającej 90%.

Łączność Grupy WB w Malezji

Testom poddano urządzenia COMP@N, PERADR35010 w wersji pojazdowej i doręcznej. Radiostacje zostały poddane testom polowym obejmujące m.in. zasięgi łączności oraz nowe funkcjonalności. W ramach prób w terenie otwartym i zalesionym zaprezentowano możliwości retransmisji, znacznie wydłużającej zasięg łączności. Zademonstrowano także możliwość przesyłania przez R35010 koordynat GPS do systemu kierowania walką, który wyświetla pozycję radia na mapie.

Zobacz również