2024

Raport bieżący nr 6/2024 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 5/2024 Informacje nt. powołanego Członka Rady Nadzorczej WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 4/2024 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

2023

Raport bieżący nr 6/2023 Powołanie Członków Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 3/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 2/2023 Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2022

Raport bieżący nr 5/2022 Informacja nt. wyceny przedmiotu zastawu

Raport bieżący nr 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2021

Raport bieżący nr 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2020

Raport bieżący nr 13/2020 Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 12/2020 Informacje nt. wykupu obligacji

Raport bieżący nr 11/2020 Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 10/2020 Informacja nt. przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji

Raport bieżący nr 8/2020 Informacje nt. nowej osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 7/2020 Informacja nt. powołania osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 4/2020 Informacja nt. organu nadzorującego

Raport bieżący nr 3/2020 Informacje nt. nowej osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 2/2020 Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2019

Raport bieżący nr 7/2019 Informacja nt. wyceny przedmiotu zastawu

Raport bieżący nr 5/2019 Informacja o protokole z obrad zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017
Protokół z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017

Raport bieżący nr 4/2019 Informacja o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017 oraz o zamiarze zawarcia porozumień z posiadaczami obligacji serii 1/2017
Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017

Raport bieżący nr 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2018

Raport bieżący nr 2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018  Informacja nt. uzyskania dostępu do systemu EBI

2017

Raport bieżący nr 10/2017  Informacja nt. wykupu obligacji

Raport bieżący nr 9/2017  Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 8/2017 Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 7/2017 Informacja nt. przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji

Raport bieżący nr 6/2017 Informacja nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 4/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

2016

Raport bieżący nr 8/2016 Informacja nt. wyceny przedmiotu zastawu

Raport bieżący nr 6/2016 Decyzje podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WB Electronics S.A.

Raport bieżący nr 5/2016 Zawarcie umowy istotnej

Raport bieżący nr 2/2016 Zmiana w strukturze akcjonariatu WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

2015

Raport bieżący nr 17/2015 Informacja nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 16/2015 Informacja nt. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego RADMOR S.A.

Raport bieżący nr 15/2015 Informacja nt. uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 14/2015 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 13/2015 Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

Raport bieżący nr 12/2015 Przeniesienie prawa własności do akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2015 Zawarcie umów sprzedaży akcji celem umorzenia

Raport bieżący nr 10/2015 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Raport bieżący nr 9/2015 Zawarcie ze spółką zależną umowy pożyczki

Raport bieżący nr 7/2015 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 6/2015 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący nr 2/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji

Raport bieżący nr 1/2015 Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji