Raport roczny nr 3/2024
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2023 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 2/2024

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2023 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 7/2023

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2023 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2023

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2023

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 5/2023
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2022 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 4/2023

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2022 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 4/2022

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2022 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2022

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2022

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 3/2022
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2021 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 2/2022

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2021 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 5/2021

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2021 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2021

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2021

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 3/2021
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2020 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 2/2021 oraz Raport roczny nr 4/2021

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2020 rok

Pismo przewodnie

Pismo przewodnie – korekta

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 9/2020

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2020 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 6/2020
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2019 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 5/2020

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2019 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 6/2019

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2019 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 3/2019
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2018 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 2/2019

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2018 rok

Pismo przewodnie

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Raport półroczny nr 5/2018

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2018 roku

Pismo przewodnie

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2018

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Raport roczny nr 4/2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2017 rok

Pismo przewodnie

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie Zarządu

Wybrane dane finansowe

Raport roczny nr 3/2018

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2017 rok

Pismo przewodnie

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu

Wybrane dane finansowe

Raport półroczny nr 5/2017

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy
kończący się 30 czerwca 2017 roku

Pismo przewodnie

Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2017

Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2017

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie Zarządu

Raport roczny nr 3/2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za 2016 rok

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu za rok 2016

Wybrane dane finansowe za rok 2016

Raport roczny nr 2/2017

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za 2016 rok

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu za rok 2016

Wybrane dane finansowe za rok 2016

Raport półroczny nr 7/2016

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku.

Pismo przewodnie

Sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe

Oświadczenie Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu

Wybrane dane finansowe

Raport roczny nr 4/2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu za rok 2015

Wybrane dane finansowe

Raport roczny nr 3/2016

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu za rok 2015

Wybrane dane finansowe

Raport okresowy nr 8/2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku.

Pismo przewodnie

Sprawozdanie finansowe

Poświadczenie zgodności

Oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu

Wybrane dane finansowe

Raport okresowy nr 5/2015

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej WB ELECTRONICS S.A. za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Poświadczenie zgodności

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

Wybrane dane finansowe

Raport okresowy nr 4/2015

Jednostkowy raport roczny spółki WB ELECTRONICS S.A. za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Pismo przewodnie

Opinia wraz z raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu

Pismo Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

Wybrane dane finansowe