2024

Raport bieżący nr 1/2024 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 09/05/2024 godz. 14:23

2023

Raport bieżący nr 5/2023 Emisja obligacji serii 1/2023
Data publikacji 03/10/2023 godz. 19:54

Raport bieżący nr 4/2023 Zamiar zmiany Programu emisji obligacji oraz planowana emisja obligacji
Data publikacji 25/10/2023 godz. 17:49

Raport bieżący nr 3/2023 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 01/09/2023 godz. 12:56

Raport bieżący nr 2/2023 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 30/03/2023 godz. 13:23

Raport bieżący nr 1/2023 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 22/02/2023 godz. 13:35

2022

Raport bieżący nr 5/2022 Zawarcie istotnych umów na systemy bezzałogowe
Data publikacji 27/12/2022 godz. 22:05

Raport bieżący nr 4/2022 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 07/09/2022 godz. 14:05

Raport bieżący nr 3/2022 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 05/07/2022 godz. 14:21

Raport bieżący nr 2/2022 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 16/05/2022 godz. 20:22

Raport bieżący nr 1/2022 Zawarcie istotnej umowy
Data publikacji 06/05/2022 godz. 13:06

2020

Raport bieżący nr 5/2020 Sprostowanie informacji nt. uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji

Data publikacji 14/10/2020 godz. 17:07

Raport bieżący nr 4/2020 Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Data publikacji 13/10/2020 godz. 19:44

Raport bieżący nr 3/2020 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Data publikacji 07/09/2020 godz. 15:24

Raport bieżący nr 2/2020 Informacja nt. zamiaru emisji obligacji

Data publikacji 03/09/2020 godz. 12:36

Raport bieżący nr 1/2020 Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji 26/08/2020 godz. 13:38

2019

Raport bieżący nr 3/2019 Informacja o uchwałach podjętych przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017

Data publikacji 19/06/2019 godz. 12:49

Raport bieżący nr 2/2019 Informacja o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017 oraz o zamiarze zawarcia porozumień z posiadaczami obligacji serii 1/2017 w związku z udziałem i głosowaniem na zgromadzeniu obligatariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2017

Data publikacji 27/05/2019 godz. 18:03

Raport bieżący nr 1/2019 Informacja nt. wstępnych danych finansowych Grupy Kapitałowej
WB ELECTRONICS za 2018 rok

Data publikacji 21/05/2019 godz. 17:31

2018

Raport bieżący nr 5/2018 Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji 22/10/2018 godz. 10:54

Raport bieżący nr 4/2018 Informacja nt. celów finansowych na lata 2018-2022

Data publikacji 25/09/2018 godz. 13:55

Raport bieżący nr 3/2018 Informacja nt. transakcji nabycia akcji własnych

Data publikacji 14/03/2018 godz. 16:09

Raport bieżący nr 2/2018 Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem 

Data publikacji 13/03/2018 godz. 18:18

Raport bieżący nr 1/2018 Informacja nt. złożenia wniosku o wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu w ASO Catalyst 

Data publikacji 06/02/2018 godz. 14:27

2017

Raport bieżący nr 14/2017 Informacja nt. zawarcia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem umowy inwestycyjnej

Data publikacji 09/11/2017 godz. 12:28

Raport bieżący nr 13/2017 Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji 

Data publikacji 03/11/2017 godz. 16.34 

Raport bieżący nr 12/2017 Informacja nt. przedterminowego wykupu i umorzeniu obligacji 

Data publikacji 03/11/2017 godz. 15:02

Raport bieżący nr 11/2017 Informacja nt. emisji obligacji 

Data publikacji 30/10/2017 godz. 16.25

Raport bieżący nr 10/2017 Informacja nt. celów finansowych na lata 2017-2020 

Data publikacji 05/10/2017 godz. 17:07

Raport bieżący nr 9/2017 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Data publikacji 02/10/2017 godz. 11:43

Raport bieżący nr 8/2017 Nabycie akcji własnych 

Data publikacji 29/09/2017 godz. 11:59

Raport bieżący nr 7/2017 Informacja nt. współpracy z mBank S.A. 

Data publikacji 04/09/2017 godz. 17:42

Raport bieżący nr 6/2017 Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji własnych 

Data publikacji 01/09/2017 godz. 15:57

Raport bieżący nr 5/2017 Informacja nt. uchwał NWZ WB Electronics S.A. w sprawie nabycia akcji własnych 

Data publikacji 23/08/2017 godz. 16:58

Raport bieżący nr 4/2017 Informacja nt. podjęcia decyzji o emisji obligacji 

Data publikacji 10/08/2017 godz. 17:35

Raport bieżący nr 3/2017 Informacja nt. podjęcia działań w celu optymalizacji struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej WB Electronics

Data publikacji 24/07/2017 godz. 14:09

Raport bieżący nr 2/2017 Informacja w sprawie wstępnego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok 

Data publikacji 26/04/2017 godz. 17:09

Raport bieżący nr 1/2017 Zawarcie umowy istotnej 

Data publikacji 14/04/2017 godz. 11:54

2016

Raport bieżący nr 5/2016 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

Data publikacji 20/20/2016 godz. 12:41

Raport bieżący nr 4/2016 Zawarcie istotnej umowy kredytowej 

Data publikacji 09/08/2016 godz. 16:41

Raport bieżący nr 3/2016 Zawarcie umowy istotnej 

Data publikacji 20/07/2016 godz. 12:55

Raport bieżący nr 2/2016 Informacja o postępowaniu przetargowym 

Data publikacji 15/07/2016 godz. 20:17

Raport bieżący nr 1/2016 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 

Data publikacji 08/07/2016 godz. 14:24