Projekty współfinansowane FLYTRONIC

Projekt: „Mobilny system do zwalczania BSP klasy mikro i mini” pk. JERZYK

„JERZYK” – przedsięwzięcie realizowane w ramach konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną oraz AMZ-Kutno S.A.
Dofinansowanie konsorcjum w wysokości 44 070 872 zł.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”
(pk. „SZAFIR” – Konkurs nr 4/SZAFIR/2021). Finansowanie Flytronic S.A. w kwocie
netto 16 446 250,00 zł. Finansowanie w kwocie brutto 20 228 887,50 zł.

Projekt ukierunkowany jest na opracowanie i wytworzenie prototypu (IX poziom gotowości technologicznej) wielopoziomowego mobilnego systemu do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy mini i mikro oraz systemu szkoleniowego bazującego na symulacji wirtualnej. Komponenty wchodzące w skład systemu, w tym: detektory, efektory oraz stanowisko kontroli i fuzji danych, zabudowane zostaną na dedykowanej platformie kołowej, a ich praca będzie zautomatyzowana. Wieloczujnikowy moduł detekcji opierał będzie się na fuzji danych pozyskanych z
komponentów rozpoznania optoelektronicznego, radarowego oraz radioelektronicznych.

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr JERZYK/01/03/2024

Zalacznik nr 1 – specyfikacja

Zalacznik nr 2 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr JERZYK/01/03/2024

Zalacznik nr 3 – Ogólne Warunki Zamówienia

Zalacznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu wymagań

Inquiry ENG nr JERZYK/01/03/2024

Annex no 1 – detailed description of the subject of the order

Annex no 2 – offer to request of proposal

Annex no 3 – General Purchase Conditions

Annex no 4 – contractor’s declaration

 

Zapytanie ofertowe nr JERZYK/01/12/2023

Zalacznik 1 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr JERZYK/01/12/2023

 

Zapytanie ofertowe nr JERZYK/01/11/2023

Zalacznik 1- formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr JERZYK/01/11/2023

 

Projekt: SIM

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Finansowanie w kwocie netto 7 452 250,00 zł. Finansowanie w kwocie brutto 9 166 267,50 zł.

 

 

 

« Powrót